TVK:n lausunto Oikeusministeriölle Työryhmämietinnöstä julkisuuslain ajantasaistamisesta (VN/27452/2020)

TVKL-2024-01, 7.2.2024