Meddelande och motivering av beslut i arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsärenden 25.9.2023

EFO allmän anvisning 25.9.2023 (Päätösten antaminen ja perusteleminen työtapaturma- ja ammattitautiasioissa)