Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset 2022

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2022 korvauksia yhteensä 551 miljoonaa euroa eli 2,1 % enemmän kuin vuonna 2021.

Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 260 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 291 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 179000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 9500 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

TAULUKKO 1: Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain - tapaturmavakuutuslaki, ennen 1.1.2016 sattuneet ja ilmenneet
202020202021202120222022
LKM1000 €LKM1000 €LKM1000 €
1 SAIRAANHOITOKULUT111051737710 065150359 35913531
2 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET99-5071463834
3 PYSYVÄ TAP.ELÄKE134851176731300711324412463112032
4 VÄLIAIK. TAP.ELÄKE1497167711186131909309356
5 PERHE-ELÄKKEET343124737325623569310523407
6 HAITTARAHAT511186942713643471132
7 ELÄKKEIDEN INDEKSIKOR.181369500717183931381627290604
8 MUUT INDEKSIKOR.162721261488201213741890
9 MUUT389693263323887529697876
YHT537872848365000627047346857259862
TAULUKKO 2: Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain - työtapaturma- ja ammattitautilaki, 1.1.2016 lähtien sattuneet ja ilmenneet
202020202021202120222022
LKM1000 €LKM1000 €LKM1000 €
1 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – SAIRAANHOITO1455359079014310592141151536102420
2 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – MUUT KULUKORVAUKSET138312796140203012181273774
3 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS579071132986020111611763287122239
4 PYSYVÄT KORVAUKSET – KULUKORVAUKSET815957078003610286276094
5 PYSYVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS228526852232828540220028603
6 PYSYVÄT KORVAUKSET – PYSYVÄ HAITTA151789681555866016559013
7 PYSYVÄT KORVAUKSET – KUNTOUTUS221717722372187324451939
8 PYSYVÄT KORVAUKSET – ETUUDET KUOLEMANTAPAUKSESSA137118813312271521640
9 PÄÄOMITETUT KORVAUKSET5156732714976091012849
10 INDEKSIKOROTUKSET360212303836129540162325
YHT235705259333236267268727252955290896
MAKSUSSA OLEVAT VAHINGOT182120179119188624

Tilastoissa ovat mukana:

- Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia

- Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)

- Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)

Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.

Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.

Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.