TVK:n lausunto Eduskunnan talousvaliokunnalle, hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista (HE 65/2023 vp)

TVKL-2023-09, 14.11.2023