TVK:n lausunto Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelakien ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 27/2023 vp)

TVKL-2023-07, 9.10.2023