TVK:n lausunto Tiedonhallintalautakunnalle automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta suositusluonnoksesta (VN/1743/2020)

TVKL-2023-06, 5.10.2023