VakO 20.6.2023 Työkyvyn alentuma tuli määrittää todellisten työansioiden perusteella tilastopalkan sijaan

TVK:n oikeustapauskommentaari 2.10.2023

Työkyvyn alentuma tuli määrittää todellisten työansioiden perusteella tilastopalkan sijaan. Ratkaisuun sovellettiin tapaturmavakuutuslakia (608/1948).

Ratkaisut, joista oikeustapauskommentaarit on tehty, eivät välttämättä ole lainvoimaisia ratkaisuja.

Linkki kommentaariin on sivun oikeassa reunassa.

Linkki vakuutusoikeuden ratkaisuun: VakO 22886:2021(Avaa uuden ikkunan)