EUROGIPin raportti mielenterveyden häiriöiden tunnustamisesta ja korvaamisesta työtapaturmina ja ammattitauteina

EUROGIP on julkaissut heinäkuussa 2023 raportin (Eurogip-184/E), jossa on selvitetty mielenterveyden häiriöiden tunnustamista ja korvaamista työtapaturmina ja ammattitauteina seitsemässä Euroopan maassa (Recognition and compensation of work-related mental disorders in Europe).