TVK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnan valvontamaksuista sekä siihen liittyviksi laeiksi (VN/4212/2023)

TVKL-2023-02, 2.8.2023