Tamla 27.6.2023 Kysymys on siitä, onko jäykkäkouristusrokotus tapaturman vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa

Asiassa on kyse siitä, onko jäykkäkouristusrokotus tapaturman vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa. A on pyörällä kaaduttuaan saanut asfaltti-ihottumaa, minkä takia hänelle on annettu jäykkäkouristusrokotus (DITEBOOSTER). Hänen mukaansa hän on saanut edellisen jäykkäkouristusrokotuksen 15 vuotta aiemmin. Muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen korvaamaan jäykkäkouristusrokotuksen työtapaturma- ja ammattitautilain 36 §:n mukaisena sairaanhoitokuluna. Äänestysratkaisu 7-3. Tamla 27.6.2023 –2321/2022. Asia on ratkaistu vahvennetussa jaostossa. Asiassa on valitus vireillä vakuutusoikeudessa

Muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:lle annettu jäykkäkouristusrokotus tulee korvata tapaturmassa aiheutuneen vahingon vuoksi tarpeellisena sairaanhoitona. A:lla on todettu työmatkalla pyörällä kaatumisen seurauksena kämmenessä asfaltti-ihotumaa, jossa oli likaa. Muutoksenhakulautakunnan lääketieteellisen arvion mukaan tässä tapauksessa A:lle jäykkäkouristuksen varalta annettu tehosterokote on osa voimassa olevien hoitosuositusten mukaista sairaanhoitoa, minkä takia se tulee korvata työtapaturma- ja ammattitautilain 36 §:n tarkoittamana vahingon vuoksi tarpeellisena sairaanhoitona.

Äänestysratkaisu 7-3. Eriävän mielipiteen jättäneet jäsenet olisivat hylänneet valituksen sillä perusteella, että jäykkäkouristuksen varalta annettavan tehosterokotteen ei voida katsoa olevan työtapaturma- ja ammattitautilain 36 §:ssä tarkoitetulla tavalla vahingon vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa, vaan rokote on annettu mahdollisen taudin ennaltaehkäisemiseksi. Jäykkäkouristusrokotuksen on syytä olla voimassa jokaisella. Näiden seikkojen vuoksi jäykkäkouristusrokotus ei ole A:n valituksessaan esille tuomista seikoista huolimatta työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvattavaa sairaanhoitoa.

Tamla 27.6.2023 Kysymys on siitä, onko jäykkäkouristusrokotus tapaturman vuoksi tarpeellista sairaanhoitoa(Avaa uuden ikkunan)