TVK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta (VN/20908/2023)

TVKL-2023-04, 2.8.2023