TVK:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta työeläkelainsäädännön ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamiseksi (VN/9929/2023, STM025:00/2023)

TVKL-2023-03, 2.8.2023