Yrkesinriktad rehabilitering Ersättning av förberedande kurs 17.5.2023

EFO allmän anvisning 17.5.2023 (Ammatillinen kuntoutus valmennuskurssin korvaaminen)