Ersättning för fysioterapi som ges som behandling av olycksfallsskador 17.5.2023

EFO allmän anvisning 17.5.2023 (Tapaturmavammojen hoitona annettavan fysioterapian korvaaminen)