VakO 21.12.2022 Työmatkapoikkeama postilaatikolla käynti

TVK:n oikeustapauskommentaari 26.5.2023, korvattava

Vahinkotapahtuma oli sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tavanomaisen työssäkäynnistä johtuva asunnon ja työpaikan välisen matkan ja siihen kuuluvan vähäisen poikkeaman aikana ja henkilöllä oli oikeus korvaukseen pakollisesta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Ratkaisut, joista oikeustapauskommentaarit on tehty, eivät välttämättä ole lainvoimaisia ratkaisuja.

Kommentaarin pdf-liitteen linkki on sivun oikeassa reunassa.

Linkki ratkaisuun: VakO 21070:2021(L)

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston pääluokka
  • Toimeenpanojärjestelmä
  • Oikeuskäytäntö
  • Oikeustapauskommentaarit
Muut luokittelutiedot
  • Korvaaminen
    • Korvattavat vahinkotapahtumat
      • Kommentaarit - Korvattavat vahinkotapahtumat
Jaa linkki