Blogisarja: Perehdytä nuori turvalliseen työhön

”Nuorena työntekijänä luodaan perusta työturvallisuusasenteelle ja turvallisuuskulttuurille koko työuran ajaksi. Siksi nuorten perehdyttämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.”

Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta ja Sari Aksberg Työturvallisuuskeskuksesta pohtivat neljän blogikirjoituksen sarjassa nuorten työtapaturmien ennaltaehkäisyä. Nuorille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille työntekijöille, kun sattuneiden työtapaturmien määrä suhteutetaan tehdyn työn määrään. Ensimmäisillä työpaikoilla saatu hyvä esimerkki työturvallisuuskulttuurista ja riittävä perehdyttäminen ja työnopastus antavat hyvän pohjan turvalliselle työskentelylle jatkossakin.

Ensimmäinen blogiteksti käsittelee käsitapaturmia. Käsitapaturmat ovat yleisin alle 25-vuotiaille nuorille sattuva tapaturmatyyppi ja yleisimmin niitä sattuu erityisesti käsityökaluja, kuten vasaraa, veistä tai käsikäyttöistä porakonetta käytettäessä. Toisessa blogissa nostetaan esiin liikkumistapaturmat. Jalan alueen vammat ovat toiseksi yleisin alle 25-vuotiaiden nuorten työtapaturmatyyppi. Nämä vammat johtuvat usein liukastumisesta, kaatumisista ja kompastumisista. Liikkumistapaturmia voidaan ehkäistä mm. työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä, valaistuksesta ja asianmukaisista jalkineista huolehtimalla. Nuoret on tärkeää perehdyttää turvallisiin toimintatapoihin jo heti työuran alussa.

Kolmannessa blogissa huomio kiinnitetään silmätapaturmiin. Neljännessä blogitekstissä pohditaan nuorten selkätapaturmien ennaltaehkäisyä.

Lue koko blogisarja Työturvallisuuskeskuksen sivuilta:

Perehdytä nuori turvalliseen työhön - vältä käsitapaturmat(Avaa uuden ikkunan)

Perehdytä nuori turvalliseen työhön - vältä liikkumistapaturmat(Avaa uuden ikkunan)

Perehdytä nuori turvalliseen työhön - vältä silmätapaturmat(Avaa uuden ikkunan)

Perehdytä nuori turvalliseen työhön - vältä selkätapaturmat(Avaa uuden ikkunan)