KKO:n ennakkopäätökset tapaturmavakuutusasioissa vuosina 1998–2022

Koonti Korkeimman oikeuden (KKO) antamista ennakkopäätöksistä tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa vuosilta 1998–2022.

KKO:n antamat ennakkopäätökset vuosilta 1998–2022 on koottu yhteen ja ryhmitelty aiheen mukaan. KKO on antanut näiden vuosien aikana kaikkiaan 73 ennakkopäätösratkaisua tapaturmavakuutusasioissa.

Koonnissa mukana oleva uusin ratkaisu KKO 2022:65 on työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukainen ratkaisu, muut ovat TyTAL:a edeltävän tapaturmavakuutuslain ja siihen liittyvien lakien aikaisia ratkaisuja.

Koonti löytyy tämän sivun oikeassa laidassa olevasta liitteestä. Liitteen sisällysluettelon otsikoista pääsee siirtymään kyseiseen tapaukseen. Liitteen sisällä toimii myös pdf:n oma haku.