Ersättningsstatus för digital volymtomografiundersökning vid undersökning och behandling av olycksfallsskador i stöd- och rörelseorganen

EFO allmän anvisning 14.12.2022. (Kartiokeilatomografiatutkimuksen korvattavuus tuki- ja liikuntaelinten tapaturmavammojen tutkimuksessa ja hoidossa)