Tapaturmavakuutuskeskus

Onlineutbildningen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Onlineutbildningen om arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring – Tecknande av försäkring och försäkringspremie har utarbetats för försäkringsinstitutionernas ersättnings- och försäkringshandläggare och för andra som behöver information om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Julkaistu
Kieli

Ruotsi

Aineiston luokittelutiedot
Vakuuttaminen
Vakuutuksen alueellinen soveltamisala
Jaa linkki