VakO 15.11.2022/1220:2022 Oikeusapu - Vastapuolen korvausvastuu

Valtion varoista avustajalle maksettu palkkio arvonlisäveroineen tuli jättää valtion vahingoksi, koska julkista hallintotehtävää hoitavaa vakuutuslaitosta ei ollut pidettävä oikeusapulain 22 §:n 1 momentin mukaisena oikeusavun saajan vastapuolena.

Vakuutusoikeus oli 13.6.2022 antanut päätöksen A:n tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvaa korvausta koskevassa valitusasiassa ja määrännyt, että valtion varoista maksetaan varatuomari B:n palkkion sekä arvonlisäveron yhteenlasketusta määrästä eli 409,20 eurosta 20 %:n omavastuuosuuden eli 81,84 euron vähentämisen jälkeen 327,36 euroa.

Sanotussa ratkaisussaan vakuutusoikeus totesi, että vakuutuslaitoksen mahdollisesta velvollisuudesta korvata oikeusapulain 22 §:n 1 momentin perusteella valtiolle sen varoista oikeusapulain nojalla asiassa maksettavaksi määrätyt kustannukset annetaan erillinen päätös.

Vakuutusoikeuden ratkaisu:

Valtion varoista varatuomari B:lle maksettu palkkio arvonlisäveroineen jätettiin valtion vahingoksi.

Äänestysratkaisu (28–5).

VakO 15.11.2022/1220:2022 Oikeusapu - Vastapuolen korvausvastuu (Avaa uuden ikkunan)