Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvaukset 2021

Tapaturmavakuutuslaitokset maksoivat vuonna 2021 korvauksia yhteensä 539 miljoonaa euroa eli 0,9 % vähemmän kuin vuonna 2020.

Vanhan tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 270 miljoonaa euroa ja uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 269 miljoonaa euroa. Korvauksia maksettiin noin 179000 vahinkotapahtumasta, eli maksussa oli noin 3000 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki astui voimaan vuoden 2016 alusta. Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma sattuu tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti. Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksetut korvaukset on luokiteltu eri tavalla kuin vanhan lainsäädännön mukaiset korvaukset. Tämän vuoksi uusien korvauslajien vertailu edellisiin vuosiin ei ole mahdollista.

TAULUKKO 1: Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain - tapaturmavakuutuslaki, ennen 1.1.2016 sattuneet ja ilmenneet
201920192020202020212021
LKM1 000 €LKM1 000 €LKM1 000 €
1 SAIRAANHOITOKULUT12 69818 90211 10517 37710 06515 035
2 PÄIVÄRAHAKORVAUKSET16913699-507146
3 PYSYVÄ TAP.ELÄKE13 988121 66113 485117 67313 007113 244
4 VÄLIAIK. TAP.ELÄKE1 91320 2561 49716 7711 18613 190
5 PERHE-ELÄKKEET3 58125 8803 43124 7373 25623 569
6 HAITTARAHAT6262 5095111 8694271 364
7 ELÄKKEIDEN INDEKSIKOR.19 14995 98418 13695 00717 18393 138
8 MUUT INDEKSIKOR.1 7512 1681 6272 1261 4882 012
9 MUUT4 15211 6003 8969 3263 3238 875
YHT58 027299 09653 787284 83650 006270 473
TAULUKKO 2: Maksetut korvaukset korvauslajeittain ja suoritusvuosittain - työtapaturma- ja ammattitautilaki, 1.1.2016 lähtien sattuneet ja ilmenneet
201920192020202020212021
LKM1 000 €LKM1 000 €LKM1 000 €
1 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – SAIRAANHOITO160 43798 744145 53790 791143 10292 035
2 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – MUUT KULUKORVAUKSET15 6853 11313 8302 79614 0183 011
3 OHIMENEVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS65 772124 50557 907113 29860 195116 030
4 PYSYVÄT KORVAUKSET – KULUKORVAUKSET9 1465 8478 1585 7078 0036 099
5 PYSYVÄT KORVAUKSET – ANSIONMENETYS1 95222 4782 28526 8522 32828 540
6 PYSYVÄT KORVAUKSET – PYSYVÄ HAITTA1 330 7 485 1 517 8 968 1 555 8 660
7 PYSYVÄT KORVAUKSET – KUNTOUTUS1 9571 5392 2171 7722 3721 873
8 PYSYVÄT KORVAUKSET – ETUUDET KUOLEMANTAPAUKSESSA1461 5281421 1881331 227
9 PÄÄOMITETUT KORVAUKSET3173 8805156 7327149 760
10 INDEKSIKOROTUKSET3 0287083 6021 2303 8361 295
YHT259 770269 827235 710259 334236 256268 530
MAKSUSSA OLEVAT VAHINGOT199 936182 122179 116

Tilastoissa ovat mukana:

- Sattumisvuodesta riippumatta kaikki vahingot, joista on maksettu korvauksia

- Kaikki vakuutuslajit (pakollinen ja vapaaehtoinen työajan vakuutus + vapaa-ajan vakuutus)

- Kaikki vakuutuslaitokset (vakuutusyhtiöt, TVK ja Valtiokonttori, ei Mela)

Yhdestä vahingosta maksetaan tyypillisesti useamman korvauslajin mukaisia korvauksia, joten maksussa olevien vahinkojen lukumääriä ei voi summata korvauslajien yli.

Vakavista vahingoista maksetaan korvauksia tavallisesti useana vuotena, joten sama vahinko kohdistuu tilastoissa usein useammalle kuin yhdelle suoritusvuodelle.

Kuntoutusajan ansionmenetyskorvaukset sisältyvät väliaikaisen tapaturmaeläkkeen korvauslajiin.