Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2024 - 2019

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Sosiaali- ja terveysministeriö on 27.10.2023 vahvistanut vuoden 2024 palkkakertoimeksi 1,637.

Urheilijan tapaturma- eläketurvalain mukainen rahamäärä, sitä vastaava pykälä ja tarkistettu rahamäärä euromääräisenä vuosina 2024 -2019.
202420232022202120202019
Tuloraja (1 §, 15 §)13 18012 55012 09011 80011 65011 410
Vuosityöansion enimmäismäärä (11 § 1 mom.)137 330130 700125 920122 900121 310118 880
Vuosityöansio (11 § 2 mom.)41 20039 21037 78036 87036 39035 660