Korvauskäsittelyn käytännesäännöt 20.10.2022

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen käytännesäännöt ovat TVK:n suositus siitä, mitä on hyvä työtapaturman ja ammattitaudin korvauskäsittely. Käytännesäännöt sisältävät myös tulkintoja ja suosituksia siitä, mitä tarkoittavat esimerkiksi työtapaturma- ja ammattitautilaissa mainitut aikamääreet, esimerkiksi mitä tarkoittaa joutuisa korvausasian selvittäminen.