Keskimääräinen vakuutusmaksu

TVK laatii vuosittain ennusteen tulevan vuoden pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen keskimääräisestä vakuutusmaksusta, joka ilmaistaan prosentteina palkoista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksu

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksu on vakuutusyhtiökohtainen ja sen suuruus vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hinnoittelu perustuu vapaaseen kilpailuun.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään periaatteista, jotka vakuutusyhtiöt huomioi vakuutusmaksuissaan. Periaatteet ovat: riskivastaavuus, kustannusvastaavuus, kohtuullisuus, turvaavuus, vakuutuksenottajien tasapuolinen kohtelu sekä työturvallisuustyöhön kannustaminen. (TyTAL 166 §(Avaa uuden ikkunan))

Vakuutusyhtiöillä on vakuutusmaksun laskemiseen omat maksuperusteet, joista ilmenee vakuutusmaksujen laskentakaavat ja miten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperusteet eivät ole julkisia.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksu vaihtelee työnantajan teettämän työn vaarallisuuden (työtapaturma- ja ammattitautiriski) mukaan 0,05–5 prosentin välillä.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusmaksu

Työnantajan on otettava työntekijäin ryhmähenkivakuutus(Avaa uuden ikkunan), kun alan valtakunnallisessa työehtosopimuksessa edellytetään tämän vakuutuksen ottamista. Lähes kaikki työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan pakollisesti vakuutettavat henkilöt kuuluvat ryhmähenkivakuutukseen. Vakuutus otetaan samassa yhteydessä kuin pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Vakuutusyhtiö perii ryhmähenkivakuutuksen vakuutusmaksun pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksun yhteydessä.

Keskimääräiset vakuutusmaksut – prosenttia palkoista

Alla olevassa taulukossa kuvataan pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen arvioitu keskimääräinen vakuutusmaksu vuosittain. Vakuutusmaksu ilmaistaan prosenttina palkoista. Ryhmähenkivakuutuksen vakuutusmaksu tarkoittaa yksityisen ja kuntasektorin maksua.

Taulukossa kuvataan pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen arvioitu keskimääräinen vakuutusmaksu (prosenttia palkoista) vuosittain.
Vakuutuslaji2024202320222021
Pakollinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus0,56 % e0,56 % e0,58 % e0,61 %
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus0,055 % e0,056 %0,057 %0,059 %

Taulukon luvun perässä oleva e-kirjain tarkoittaa, että kyseessä on ennuste. Muutoin työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen luku perustuu TVK:n työtapaturma- ja ammattitautirekisterissä oleviin lopullisiin tietoihin. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen keskimääräinen vakuutusmaksu lasketaan markkinaosuuksilla painotettuna keskiarvona jäsenyhtiöiden ilmoittamista maksuista. Uusimman vuoden markkinaosuuksista käytetään arviota, kunnes lopulliset osuudet ovat selvillä.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen osalta ennuste on viimeksi päivitetty 22.1.2024. Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen osalta ennuste on lisätty 22.1.2023. Seuraavan kerran lukuja täsmennetään elokuussa 2024.