Raportti 3/2019 Kuljettaja putosi ajoneuvonosturin puomin päältä

Koulurakennuksen peruskorjauksen yhteydessä oli päätetty korjata myös rakennuksen katto. Ennen korjauksen aloittamista rakennuksen ylle oltiin asentamassa sääsuojaa. Telineiden ja sääsuojan asentaminen oli tilattu aliurakoitsijalta. Työmaalle oli aliurakoitsijan toimesta tilattu ajoneuvonosturi sääsuojan kattoristikoiden nostamiseksi.