TVK:n lausunto OM:lle hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi, VN/3071/2020-OM

TVKL-2022-13, 4.5.2022