TVK:n lausunto VM:lle hallituksen esityksestä eduskunnalle digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (VN/18505/2021)

TVKL-2022-11, 5.4.2022