TVK:n lausunto VM:lle henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista (VN/25041/2020)

TVKL-2022-08, 1.3.2022