Psyykkisten sairauksien ammattitautikorvausta selvittäneen työryhmän (PSYKO) muistio, STM työryhmämuistioita 2003:19

Työryhmämuistio 12.6.2003. Työryhmä on selvittänyt voiko työhön tai työympäristöön liittyvä psyykkinen tekijä olla ammattitautikorvauksen perusteena.