Korona korvattavana ammattitautina

Työssä saatu koronatartunta voi olla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti.

Edellytykset koronan korvaamiselle ammattitautina

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työn tekemiseen liittyviä työtapaturmia ja ammattitauteja. Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa.

Jos työntekijällä todetaan koronaviruksen aiheuttama sairaus ja altistuminen on todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut yllä kuvatuissa olosuhteissa, viruksen aiheuttama sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina.

Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään. Altistumisen on pitänyt tapahtua työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa olosuhteessa:

  • työnteon yhteydessä
  • työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä
  • työntekopaikan alueella
  • työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina edellyttää siis, että tartuntalähde on yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

Työantajan on työturvallisuuslain mukaan pidettävä luetteloa vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä. Kyseessä on eri asia kuin edellä mainittu vakuutuslaitoksille tehtävä ammattitauti-ilmoitus.

Lue myös Asiantuntija pohtii -kirjoitus Ammattitautina koronaviruksen aiheuttama tauti – ajatuksia jo koetusta ja tulevaisuudesta korvauskäsittelyn näkökulmasta

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) antaa lausuntoja ja yleisohjeita korona-ammattitaudin käsittelystä

Vakuutuslaitoksilla on ollut pandemian alkuvaiheessa velvollisuus pyytää tapaturma-asiain korvauslautakunnalta (Tako) lausuntoja koronataudin aiheuttamista ammattitaudeista.

Tako on 23.2.2022 antanut vakuutuslaitoksille ohjeen, jonka mukaan jatkossa vakuutuslaitoksen tulee pyytää Takon lausuntoa vain sellaisissa tapauksissa, joissa vakuutuslaitos katsoo lausunnon pyytämisen tarpeelliseksi korvauskäytännön yhtenäisyyden varmistamiseksi. Ensi vaiheen korvausratkaisun jälkeen lausuntoa on Takolta kuitenkin pyydettävä, jos ratkaistavana on työkyvyttömyys tai sairaanhoidon ja tutkimusten korvaaminen, joka kohdistuu aikaan, kun kolme kuukautta on kulunut ammattitaudin ilmenemisestä. Vakuutuslaitoksen tulee pyytää lausuntoa jo aiemmin, jos on epäselvyyttä syy-yhteydestä.

Tako on antanut vakuutuslaitoksille seuraavat koronaa koskevat yleisohjeet:

Lausunnon pyytäminen tapaturma-asiain korvauslautakunnalta, kun koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle epäillään ammattitaudiksi 23.2.2022

Täydennetty ohje - Lausunnon pyytäminen tapaturma-asiain korvauslautakunnalta, kun koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle epäillään ammattitaudiksi 14.6.2021

Lausunnon pyytäminen tapaturma-asiain korvauslautakunnalta, kun koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle epäillään ammattitaudiksi 12.4.2021

Tilastoja koronasta korvattavana ammattitautina

Vakuutuslaitokset toimittavat TVK:lle korvaustilastoja, joiden perusteella on koottu tietoja korvatuista korona ammattitaudeista.

Koronaviruksen aiheuttamia ammattitauteja korvattiin vakuutuslaitoksissa vuosina 2020-2021 yhteensä 1 089 tapausta (tilanne vuoden 2021 lopussa, lukumäärä voi vielä kasvaa seuraavan vuosineljänneksen tilastoaineistojen valmistumisen jälkeen).

Vahvistettuja koronan aiheuttamia ammattitauteja todettiin eniten sairaanhoitajilla (32 %) ja lähihoitajilla (26 %). Seuraavaksi eniten työstä aiheutuneita ammattitauteja todettiin lastenhoitajilla (5 %), lastentarhanopettajilla (4,5 %) ja peruskoulun alaluokkien opettajilla (2,5 %).

Katso tilastotiedoista tarkempia tietoja uutisista TVK:n kotisivuilta:

Korona todettu yli tuhannessa tapauksessa korvattavaksi ammattitaudiksi

Koronatartunta ammattitautina - tilanne joulukuun 2021 loppuun mennessä - Uutinen vakuutuslaitosten käsittelemistä koronan johdosta tehdyistä ammattitauti-ilmoituksista

Koronan korvaaminen Euroopan maissa

Ranskan Eurogip on koonnut vertailun koronan (Covid-19) korvaamisesta ammattitautina ja/tai työtapaturmana. Vertailussa on mukana 9 EU-maata (Saksa, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg ja Ruotsi).