Etätöissä ulkomailla – miten työntekijän työtapaturma- ja ammattitautivakuutus määräytyy, 12.4.2021

Ulkomailta käsin tehtävä etätyö Suomeen lisääntyy samalla kun etätyön tekeminen muutenkin yleistyy. Entistä yleisempää voi olla, että työntekijä lähtee Suomesta ulkomaille esim. Saksaan tai Thaimaahan viikoiksi tai kuukausiksi etätyöhön. Mitä tällöin tulee ottaa huomioon ja onko työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutus voimassa?

Ulkomailla tehtävän etätyön vakuuttaminen ratkaistaan samalla tavalla kuin ulkomailla tehtävän muunkin työn vakuuttaminen. Etätyöskentelyn fyysinen sijainti eli se missä maassa työntekijä fyysisesti työskentelee tietokoneensa ääressä määrittää sen, minkä maan sosiaaliturvasäännöksiä työskentelyyn sovelletaan. On tärkeää huomata, että sosiaaliturva ei määräydy sen mukaan, missä maassa työnantaja, asiakkaat tai työntekijän vakituinen asunto sijaitsevat. Ulkomailla etätyötä tekevä työntekijä voidaan olosuhteista riippuen rinnastaa lähetettyyn työntekijään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) 14 §:ssä säädetään ulkomailla tehtävän työn vakuuttamisesta. Vakuutusratkaisuun vaikuttavat työskentelyn kesto ja tilapäisyys, työskentelymaa sekä onko kohdemaa EU-maa tai sosiaaliturvasopimusmaa. Nämä vaikuttavat sen ratkaisemiseen, minkä maan lainsäädäntöä henkilöön sovelletaan, missä maassa sosiaaliturva järjestetään ja minne vakuutusmaksut maksetaan.

 • Mikäli etätyötä tehdään EU-maassa tai maassa, jossa sovelletaan EU-lainsäädäntöä (ETA-maat ja Sveitsi) asia ratkaistaan soveltamalla EU:n sosiaaliturva-asetusta (883/2004) ja sitä koskevaa toimeenpanoasetusta (987/2009).
 • Mikäli etätyötä tehdään Isossa-Britanniassa, asia ratkaistaan soveltamalla kauppa- ja yhteistyösopimusta (kun työskentely alkaa 1.1.2021 jälkeen).
 • Mikäli etätyötä tehdään Israelissa tai Quebecissä, sovelletaan maiden ja Suomen välillä tehtyjä sosiaaliturvasopimuksia, jotka sisältävät työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia määräyksiä.
 • Muiden maiden (ns. kolmannet maat) osalta sovelletaan TyTAL 14 §:n säännöstä ja jos säännöksen lähettämisen edellytykset täyttyvät, niin kolmannessa maassa etätyötä tekevä työntekijä voidaan rinnastaa lähetettyyn työntekijään.

Ulkomailla tehtävää etätyötä koskevaa sopimusta tehtäessä työnantaja ja työntekijä eivät voi vapaasti sopia siitä, miten työtapaturma- ja ammattitautivakuutusturva hoidetaan. Jos työntekijän katsotaan kuuluvan Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla työskentelyn ajan, työnantajan vakuuttamisvelvollisuus määräytyy TyTAL:n mukaan. Työnantaja on aina velvollinen järjestämään työntekijän työtapaturma- ja ammattitautiturvan, tehtiinpä työtä Suomessa tai ulkomailla, etätyönä, toimistolla tai työmaalla. Turva tulee olla voimassa ennen työntekemisen aloittamista ja ennen ulkomaille lähtöä.

Eläketurvakeskus (ETK) on toimivaltainen ratkaisemaan työntekijän kuulumisen Suomen sosiaaliturvaan silloin, kun on kyse EU-/ETA-maassa työskentelystä tai sosiaaliturvasopimusmaassa työskentelystä.

ETK voi työnantajan hakemuksesta ja kohdemaasta sekä työskentelyn kestosta riippuen myöntää A1-todistuksen, joka osoittaa, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvaan myös ulkomailla tehtävän etätyön ajan.

Esim. Saksassa tehtävän etätyön osalta työnantaja voi hakea työntekijälle A1-todistusta kuulumisesta edelleen Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Esim. Thaimaahan lähtevän etätyötä tekevän työntekijän sosiaaliturva määräytyy Suomen ja Thaimaan lakien mukaan. Työntekijä voi kuulua Suomen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin edelleen, jos lähettämisen edellytykset täyttyvät. Työntekijälle voidaan joutua ottamaan vakuutus myös Thaimaasta.

Työnantajan muistilista:

 • Sovi työntekijän kanssa ulkomailla tehtävästä etätyöstä - minne ja miten pitkäksi aikaa lähdetään.
 • Selvitä työntekijän sosiaaliturva - kuuluuko hän Suomen vai työskentelymaan sosiaaliturvaan.
 • Hae tarvittaessa työntekijälle A1-todistus Eläketurvakeskuksesta.
 • Selvitä myös muut viranomaisvelvoitteet kuten vero- ja työlupa-asiat.

Lisätietoa aiheesta mm. TVK:n vakuutuskäsikirjasta sekä ETK:n sivuilta.

ETK blogi Etätyö ulkomailla ei ole täysin huolta vailla

ETK ajankohtaista Etätöissä koronan takia – mistä maasta sosiaaliturva?

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston pääluokka
 • Vakuuttaminen
 • Vakuutuksen alueellinen soveltamisala
Muut luokittelutiedot
 • Korvaaminen
  • Korvattavat vahinkotapahtumat
Jaa linkki