Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2022, 28.10.2021

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 21.10.2021 vahvistanut vuoden 2022 palkkakertoimeksi 1,501 ja työeläkeindeksiksi 2691.

TyTAL:n pykälä ja vuoden 2022 euromäärä:

 • Vakuuttamisvelvollisuuden raja (3 § 2 mom.): 1.300 e
 • Enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta (44 § 1 mom. 2 kohta): 330 e
 • Perushoitotuki (51 § 1 mom.): 9,33 e
 • Korotettu hoitotuki (51 § 1 mom.): 20,97 e
 • Ylin hoitotuki (51 § 1 mom.): 31,06 e
 • Vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.): 0,62 e
 • Korotettu vaatelisä (52 § 1 ja 2 mom.): 2,48 e
 • Vähimmäisvuosityöansio (79 §): 15.210 e
 • Haittarahan perusmäärä (86 §): 13.340 e
 • Erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista (93 §): 62,12 e
 • Leskeneläkkeen tulosovitusperuste (107 § 2 mom.): 31.701,50 e
 • Hautausapu (109 § 1 mom.): 5.110 e
 • Alin maksettava viivästyskorotus (152 § 4 mom.): 8,09 e
 • Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu (184 § 1 mom.): 5.560 e

Työeläkeindeksi, palkkakerroin, palkansaajamaksujen vähennysprosentti ja puolitettu kilometrikorvaus:

 • Työeläkeindeksi: 2691
 • Palkkakerroin: 1,501
 • Palkansaajamaksujen vähennysprosentti (%) (62 §): 4,29
 • Puolitettu kilometrikorvaus €/km: 0,23 e