Elementti- ja suurmuottiasennuksessa sattuneet työpaikkakuolemantapaukset (teematutkinta)

Teematutkinnassa tarkasteltavat työpaikkaonnettomuudet ovat rakentamisen toimialalla, rakennustyömailla sattuneita, työntekijän kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia. Tutkinnassa käsitellään kolmea vuonna 2015 sattunutta kuolemaan johtanutta työpaikkaonnettomuutta, joissa jokaisessa rakennustyötä tekevä henkilö on jäänyt raskaan betonielementin tai suurmuotin alle sen kaatuessa. Tutkituista tapauksista kahdessa on kuolleiden lisäksi loukkaantunut vakavasti myös kaksi muuta työmaalla työskennellyttä työntekijää.