Tapaturmavakuutuskeskus

Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin.

Korvaaminen - aihepiirissä uutta:

Ohjeet

Työtapaturmatiedossa on julkaistu uusia ohjeita:

Päätöksen oikaisumenettely, päätöksen poistaminen ja aiheetta maksetun korvauksen takaisinperintä 2.11.2022

Korvauskäsittelyn käytännesäännöt

TVK:n hallitus on hyväksynyt korvauskäsittelyn käytännesäännöt 20.10.2022.

Käytännesäännöt

Laissa mainitut euromäärät

TyTAL:n euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.10.2022 vahvistanut vuoden 2023 palkkakertoimeksi 1,558 ja työeläkeindeksiksi 2874.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuosina 2023-2016.

TapVakL:n euromäärät

Tapaturmavakuutuslaissa (TapVakL) (608/1948) mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tapaturmavakuutuslain 60 §:n mukaisesti joko työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2023-2016.

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Katso tarkemmin Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2023 - 2019

Oikeuskäytäntö

Uusinta oikeuskäytäntöä:

Korkein oikeus on julkaissut marraskuussa TyTAL:n soveltamista koskevan ratkaisun. Ratkaisu on linkitetty Työtapaturmatietoon.

Vakuutusoikeus on julkaisut elokuussa kaksi TyTA-vakuutusta koskevaa ratkaisua. Molemmat ratkaisut on nyt linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Oikeustapauskommentaarit

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakiyksikön asiantuntijat laativat osasta julkaistuista muutoksenhakuasteiden ratkaisuista oikeustapauskommentaareja, jotka julkaistaan Työtapaturma-tiedossa.

Uusimmat oikeustapauskommentaarit ovat:

Korona korvattavana ammattitautina

Työssä saatu koronatartunta voi olla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti. Korona korvattavana ammattitautina julkaisulle on koottu ajankohtaiset asiat koronan korvaamisesta.

Koonjulkaisussa on mainittu mm. Elina Isakssonin 23.6.2022 julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoitus Ammattitautina koronaviruksen aiheuttama tauti – ajatuksia jo koetusta ja tulevaisuudesta korvauskäsittelyn näkökulmasta.

Toimeenpanojärjestelmä -aihepiirissä uutta

TVK:n asiantuntijat käsittelevät vapaamuotoisemmin mielenkiintoisia työtapaturma- ja ammattitautiasioihin liittyviä aiheita Asiantuntija pohtii -kirjoituksissa.

Toimeenpanojärjestelmän aihepiirissä on julkaistu kaksi uutta Asiantuntija pohtii -kirjoitusta:

Ohjeet

Uusi TVK:n ohje päätöksen oikaisumenettelystä, päätöksen poistamisesta ja aiheetta maksetun korvauksen takaisinperinnästä on julkaistu.

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
korvaaminen
etuuksien toimeenpano ja muutoksenhaku
Jaa linkki