Tapaturmavakuutuskeskus

Uutta korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän teemoista

Tutustu ajankohtaisiin korvaamisen ja toimeenpanojärjestelmän julkaisuihin. Sivun sisältöä on päivitetty 23.3.2023.

Viimeisimmät päivitykset sivulla

Asiantuntija pohtii: Mielenterveyden häiriöt työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksessa, Kirsi Pohjolainen 20.3.2023

Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2022

Ersättningsstatus för digital volymtomografiundersökning vid undersökning och behandling av olycksfallsskador i stöd- och rörelseorganen, EFO Allmän anvisning 14.12.2022

Asiantuntija pohtii: Kosteusvaurion aiheuttaman astman korvaaminen ammattitautina - mitä Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2022:65 muuttaa? Mari Karttunen 1.3.2023

Korvaaminen - aihepiirissä uutta:

Ohjeet

Työtapaturmatiedossa on julkaistu uusia ohjeita:

Kartiokeilatomografiatutkimuksen korvattavuus tuki- ja liikuntaelinten tapaturmavammojen tutkimuksessa ja hoidossa 14.12.2022

Ersättningsstatus för digital volymtomografiundersökning vid undersökning och behandling av olycksfallsskador i stöd- och rörelseorganen 14.12.2022

Päätöksen oikaisumenettely, päätöksen poistaminen ja aiheetta maksetun korvauksen takaisinperintä 2.11.2022

Korvauskäsittelyn käytännesäännöt

TVK:n hallitus on hyväksynyt korvauskäsittelyn käytännesäännöt 20.10.2022.

Käytännesäännöt

Laissa mainitut euromäärät

TyTAL:n euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut rahamäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Rahamäärät tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on 20.10.2022 vahvistanut vuoden 2023 palkkakertoimeksi 1,558 ja työeläkeindeksiksi 2874.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät vuosina 2023-2016.

TapVakL:n euromäärät

Tapaturmavakuutuslaissa (TapVakL) (608/1948) mainitut rahamäärät tarkistetaan vuosittain tapaturmavakuutuslain 60 §:n mukaisesti joko työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Katso tarkemmin korvaamiseen liittyvät Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät 2023-2016.

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Katso tarkemmin Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2023 - 2019

Haittarahan kertakorvaus

Haittarahan kertakorvaus 2023

Etuuksien toimeenpanoon liittyvää

Viivästyskorot

Viivästyskorko ajalle 1.1.- 30.6.2023

Päivärahasta tehtävä vähennys

Päivärahasta tehtävä vähennys on 4,40 % vuonna 2023

Oikeuskäytäntö

TVK kerää jäsenvakuutuslaitoksilta vuosittain lukumäärätiedot valituksista ja itseoikaisupäätöksistä. Vuoden 2022 tiedot löytyvät julkaisusta Valitukset ja itseoikaisupäätökset vuonna 2022

Uusinta oikeuskäytäntöä:

Korkein oikeus (KKO) on julkaissut marraskuussa TyTAL:n soveltamista koskevan ratkaisun. Ratkaisu on linkitetty Työtapaturmatietoon.

Mari Karttunen on 1.3.2023 kirjoittanut edellä mainitun KKO:n ratkaisun teemoista Asiantuntija pohtii -kirjoituksen:

Asiantuntija pohtii: Kosteusvaurion aiheuttaman astman korvaaminen ammattitautina - mitä Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO:2022:65 muuttaa?

Vakuutusoikeus (VakO) on julkaisut TyTA-vakuutusta koskevia ratkaisuja, jotka on linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on julkaissut ratkaisuja, jotka on linkitetty myös Työtapaturmatietoon.

Vuonna 2022 annettuja ratkaisuja:

Tamla 8.9.2022 Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21-24 §:n mukaisissa olosuhteissa, kun muutoksenhakija oli ollut työpaikan parkkipaikalla hakemassa autostaan kuulokkeita

Tamla 31.8.2022 Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla

Tamla 9.6.2022 Asiassa on kysymys siitä, onko ruokalähetti ollut työsuhteessa

Tamla 19.5.2022 Kysymys on vuosityöansion suuruudesta, kun vahinkotapahtuma on sattunut vahingoittuneen ollessa vanhuuseläkkeellä

Tamla 12.1.2022 Kysymys on siitä, onko tapaturma sattunut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla

Vuonna 2021 annettuja ratkaisuja:

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisuja 2021

Oikeustapauskommentaarit

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakiyksikön asiantuntijat laativat osasta julkaistuista muutoksenhakuasteiden ratkaisuista oikeustapauskommentaareja, jotka julkaistaan Työtapaturma-tiedossa.

Uusimmat oikeustapauskommentaarit ovat:

Korvauskäytäntö

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Takon) lausuntokäytäntöön perustuvia havaintoja korvauskäytännöstä on julkaistu seuraavista aiheista:

Korona korvattavana ammattitautina

Työssä saatu koronatartunta voi olla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti. Korona korvattavana ammattitautina julkaisulle on koottu ajankohtaiset asiat koronan korvaamisesta.

Koonjulkaisussa on mainittu mm. Elina Isakssonin 23.6.2022 julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoitus Ammattitautina koronaviruksen aiheuttama tauti – ajatuksia jo koetusta ja tulevaisuudesta korvauskäsittelyn näkökulmasta.

Ranskan Eurogip on koonnut vertailun koronan (Covid-19) korvaamisesta ammattitautina ja/tai työtapaturmana. Vertailussa on mukana 9 EU-maata (Saksa, Belgia, Tanska, Espanja, Suomi, Ranska, Italia, Luxemburg ja Ruotsi).

Toimeenpanojärjestelmä -aihepiirissä uutta

TVK:n asiantuntijat käsittelevät vapaamuotoisemmin mielenkiintoisia työtapaturma- ja ammattitautiasioihin liittyviä aiheita Asiantuntija pohtii -kirjoituksissa.

Toimeenpanojärjestelmän aihepiirissä on julkaistu Asiantuntija pohtii -kirjoituksia:

Ohjeet

Vakuutuskäsikirja 2023, 16.2.2023

TVK:n ohje päätöksen oikaisumenettelystä, päätöksen poistamisesta ja aiheetta maksetun korvauksen takaisinperinnästä on julkaistu 2.11.2022.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

Tutustu myös Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssiin, joka on tehty vakuutuslaitosten korvaus- ja vakuutuskäsittelijöille sekä muille työtapaturmista ja ammattitaudeista tietoa tarvitseville. Koulutus koostuu kuudesta erillisestä verkkokurssista.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkokurssi

6. kurssi käsittelee vakuutuksen ottamista ja vakuutusmaksua. Tämä kurssi on myös ruotsinkielisenä:

Onlineutbildning - Tecknande av försäkring och försäkringspremie

Julkaistu
Kieli

Suomi

Aineiston luokittelutiedot
Korvaaminen
Etuuksien toimeenpano ja muutoksenhaku
Jaa linkki